BURÁNCI V POLSKU-3.DÍL
IMG_7192 - KOLOROWE JEZIORKA KOŁO WIEŚCISZOWIC-Zielone Jeziorko
IMG_7193 - VŠECHNY TYTO KRÁSNÉ A ATRAKTIVNÍ PŘÍRODNÍ SKVOSTY JSOU POUZE VE SKUTEČNOSTI JENOM POZŮSTATKY TĚŽNÍ ČINNOSTI-JEDNÁ SE V PODSTATĚ O EKOLOGICKOU KATASTROFU-JE TO POUZE VĚC ÚHLU POHLEDU :-)
IMG_7194 - PROBÍHAJÍCI UPRAVA PŘÍSTUPOVÉ CESTY
IMG_7197 - Czerwone / Purpurowe Jeziorko
IMG_7198 - Czerwone / Purpurowe Jeziorko
IMG_7199 - Czerwone / Purpurowe Jeziorko
IMG_7200 - Czerwone / Purpurowe Jeziorko
IMG_7201 - Czerwone / Purpurowe Jeziorko
IMG_7202 - IVAN
IMG_7216 - Błękitne / Lazurowe Jeziorko
IMG_7219 - Błękitne / Lazurowe Jeziorko
IMG_7220 - Błękitne / Lazurowe Jeziorko
IMG_7221 - Błękitne / Lazurowe Jeziorko
IMG_7222 - Historii Kowarských štol zahájili Valonové. To oni sem přišli na počátku středověku. Díky svým znalostem a nářadí nalézali bohatá naleziště minerálů a dobývali je z nitra země. Po několika staletích se o tuto záležitost znovu začali zajímat Němci, kteří na počátku 20. stol. na území Kowarských štol zahájili hledání a dobývání uranové rudy.
IMG_7223 - Kowary jsou nádherně položeným zákoutím Polska, ukrytým mezi Krkonošemi a Janovickými Rudavami.
IMG_7226 - TĚŽBA URANU-KOWARY-turisticky zpřístupněno-ne zrovna vkusně
IMG_7227 - KOWARY
IMG_7232 - VCHODOVY TERMINÁL-HRŮŮŮŮŮZA!!!!
IMG_7233 - BURÁNEK :-)
IMG_7250 - PODZEMNÍ HOSPODA-ZAVŘENÁ :-(
IMG_7255 - PODZEMNÍ HOSPODA-ZAVŘENÁ :-(
IMG_7266 - STAREJ BARÁK-KOWARY
IMG_7269 - STARÁ ZRUŠENÁ ŽEL.TRAŤ
IMG_7272 - STARÁ ZRUŠENÁ ŽEL.TRAŤ
IMG_7273 - MÍR NÁRODŮM
IMG_7278 - CHAOS SLOUPŮ EL.VEDENÍ
IMG_7280 - DĚDIČNÁ ŠTOLA ODVODŇUJÍCÍ OBROVSKÝ DŮL
IMG_7289 - ŠÍLENĚ ŠPINAVÁ A ZAČUZENÁ ŠTOLA
IMG_7291 - NAŠEL JSEM V MAPĚ , ŽE SE NA TÉ STARÉ ZRUŠENÉ ŠTRECE  NACHÁZÍ CCA 2,5KM TUNEL, TAK JSEM HNED ZAČAL PRUDIT S TÍM, ŽE HO MUSÍME ZA KAŽDOU CENU PROFÁRAT
IMG_7293 - KRÁSNÝ PORTAL
IMG_7302 - KUPODIVU JE ČÁST TUNELU ZALEDNĚNÁ
IMG_7316 - UŽ NA DRUHÉ STANĚ
IMG_7325 - BAUMAX PLACHTA STŘECHA
IMG_7326 - Přibližně 60 kilometrů jihozápadně od Wrocławi se nacházel koncentrační tábor Gross-Rosen (polsky Rogoźnica). Byl založen v létě 1940, původně jako pobočka tábora Sachsenhausen, v sousedství granitového lomu. O necelý rok později, 1. května 1941 se stal Gross-Rosen samostatným koncentračním táborem, který fungoval až do února 1945. Ve funkci jeho velitel se vystřídali Arthur Rödl, Wilhelm Gideon a Johannes Hassebroock. Zpočátku byli vězňové tábora využíváni na práci v lomu, který vlastnila společnost SS-Deutsche Erd und Steinwerke GmbH, a při budování samotného tábora. Postupně vznikly další pobočné tábory v okolí. Počet vězňů v táboře neustále rostl, z přibližně jednoho a půl tisíce v roce 1941 až na téměř sto tisíc v době likvidace tábora. Celkový počet lidí vězněných během druhé světové války v táboře Gross-Rosen se blíží 125 tisícům obětí různých národností. Největší skupinu mezi nimi představovali Židé.
IMG_7327 - Odhaduje se, že smrt zde nalezla asi třetina všech vězňů. Životní a pracovní podmínky židovských vězňů pod dozorem sadistických nacistických strážců byly obzvlášť kruté a nelidské. Těžká práce za velmi malých přídělů potravin způsobovala vysokou úmrtnost. Židovským vězňům bylo odpíráno lékařské vyšetření a bylo jim zakázáno mluvit s ostatními vězni.
IMG_7328 - VSTUPNÍ BRÁNA
IMG_7331 - Kamenolom v Gross-Rosenu, v němž vězni pracovali, 1940 - 1945.
IMG_7332 - Kamenolom v Gross-Rosenu, v němž vězni pracovali, 1940 - 1945.
IMG_7335 - Koncem roku 1943 byly po dvanácti měsících obnoveny transporty Židů do Gross-Rosenu a jeho přibližně padesáti pobočných táborů v Dolním Slezsku a Sudetech. Tentokrát se jednalo o početnější skupiny vězňů, v nichž do sítě táborů spadajících pod Gross-Rosen přijelo 60 tisíc Židů, většina z nich z Polska a Maďarska. Židé byli nasazeni na práci v německých továrnách Krupp a I. G. Farben. Část vězňů z poboček Gross-Rosenu byla nasazena také na výstavbu Hitlerovy podzemní pevnosti.
IMG_7336 - S první fází likvidace tábora Gross-Rosen a jeho "podtáborů" začali nacisté koncem ledna 1945. Vězňové mužských satelitních táborů na východním břehu Odry byli přesunuti do hlavního tábora, ženské vězenkyně šly v tzv. pochodech smrti většinou do táborů hluboko v Říši. Mnoho vězňů během těchto pochodů zemřelo nebo bylo zabito, osud několika takových pochodů zůstává stále neznámý. K evakuaci dalších poboček a hlavního tábora Gross-Rosen došlo začátkem února 1945. Část Židů (zejména žen) byla transportována do Bergen-Belsenu, další do Buchenwaldu, Dachau, Flossenbürgu, Mauthausenu a Mittelbau. Posledních pár vězňů, kteří zůstali v pobočných táborech do konce války, osvobodili sovětští vojáci 8. a 9. května 1945.
Kamenolom v Gross-Rosenu, v němž vězni pracovali, 1940 - 1945.
IMG_7337 - Několik kilometrů od hranice s Českou republikou mezi Gorami Sowimi, a Wzgorzami Wlodzickimi, v obci Nowa Ruda se nachází Muzeum hornictví.
IMG_7339 - Několik kilometrů od hranice s Českou republikou mezi Gorami Sowimi, a Wzgorzami Wlodzickimi, v obci Nowa Ruda se nachází Muzeum hornictví.
IMG_7340 - Doly v okolí Nowej Rudy patří k jedněm z nejstarších v Polsku – první informace o nich pocházejí z počátku XV. stol. Po roce 1989 byly všechny doly zlikvidovány , a po letech bylo zřízeno Muzeum hornictví.
IMG_7341 - Prohlídka dolu v Nowej Rudzie začíná v budově muzea,kde je možno zhlédnout exponáty důlního hornictví a poznat historii těžby uhlí na území Dolního Slezska. V nadzemní části komplexu jsou pece a těžní věže. Avšak nejzajímavějším na celé prohlídce je podzemní dráha o délce cca 700 m a projížďka podzemním vláčkem. Je zde úplný přehled hornické techniky,včetně těžkých těžebních strojů, četného nářadí a důlních konstrukcí.
IMG_7413 - DOKONCE JSME SE V PODZEMÍ SVEZLI DŮLNÍM VLAKEM
IMG_7431 - NO JO -BURÁNCI HRAJÍ FOTBÁLEK
IMG_7435 - TAKY JSEM TO ZKUSIL-VÝSLEDEK BYL VŠAK  KATASTROFÁLNÍ :-)
IMG_7441 - SPÍŠ TO PŘIPOMÍNÁ VYSUŠENÝ PŘEJETÝ ŽÁBY NA SILNICI NEŽ DVA OPILÝ KAMARÁDY NA LEZECKÉ STĚNĚ-BURÁNCI POCHOPITELNĚ JIŠTĚNÍ NEŘEŠÍ
IMG_7442 - SPÍŠ TO PŘIPOMÍNÁ VYSUŠENÝ PŘEJETÝ ŽÁBY NA SILNICI NEŽ DVA OPILÝ KAMARÁDY NA LEZECKÉ STĚNĚ-BURÁNCI POCHOPITELNĚ JIŠTĚNÍ NEŘEŠÍ
IMG_7447 - A JDEME SPINKAT-ZÍTRA JE PŘED NÁMI ZASE HROMADA DALŠÍCH PRŮSERŮ A OSTUD....
IMG_7450 - KRTEK SI NEDÁ POKOJ-DOKUD TAM VEVYLEZE-DACAN!!!!!!!!!!!!!!
IMG_7451 - VIADUKT NA ZRUŠENÉ ZUBAČCE JEŽ VEDLA DO SREBRNÉ GÓRY
IMG_7453 - VIADUKT NA ZRUŠENÉ ZUBAČCE JEŽ VEDLA DO SREBRNÉ GÓRY
IMG_7454 - VIADUKT NA ZRUŠENÉ ZUBAČCE JEŽ VEDLA DO SREBRNÉ GÓRY
IMG_7455 - VIADUKT NA ZRUŠENÉ ZUBAČCE JEŽ VEDLA DO SREBRNÉ GÓRY
IMG_7456 - VIADUKT NA ZRUŠENÉ ZUBAČCE JEŽ VEDLA DO SREBRNÉ GÓRY-NA JEHO STAVBU VŠAK NEBYLI POUŽITY ZROVNA NEJKVALITNĚJŠÍ CIHLY-COŽ ZŘEJMĚ MĚLO ZA NÁSLEDEK ZRUŠENÍ CELÉ TRATĚ
IMG_7457 - VIADUKT NA ZRUŠENÉ ZUBAČCE JEŽ VEDLA DO SREBRNÉ GÓRY
IMG_7458 - VIADUKT NA ZRUŠENÉ ZUBAČCE JEŽ VEDLA DO SREBRNÉ GÓRY
IMG_7459 - TÁBOŘIŠTĚ POD VIADUKTEM
IMG_7460 - VIADUKT NA ZRUŠENÉ ZUBAČCE JEŽ VEDLA DO SREBRNÉ GÓRY
IMG_7461 - VIADUKT LUDWIKOWICE KLODSKIE
IMG_7462 - VIADUKT LUDWIKOWICE KLODSKIE
IMG_7463 - DAWNA KOPALNIA ,,WACLAW"
IMG_7464 - DAWNA KOPALNIA ,,WACLAW"
IMG_7465 - DAWNA KOPALNIA ,,WACLAW"
IMG_7466 - DAWNA KOPALNIA ,,WACLAW"
IMG_7467 - DAWNA KOPALNIA ,,WACLAW"
IMG_7470 - DAWNA KOPALNIA ,,WACLAW"
IMG_7471 - DAWNA KOPALNIA ,,WACLAW"
IMG_7473 - DAWNA KOPALNIA ,,WACLAW"-ÚŽASTNÝ BETONOVÝ MONUMENT
IMG_7474 - DAWNA KOPALNIA ,,WACLAW"-ÚŽASTNÝ BETONOVÝ MONUMENT
IMG_7475 - DAWNA KOPALNIA ,,WACLAW"
IMG_7476 - DAWNA KOPALNIA ,,WACLAW"
IMG_7478 - DAWNA KOPALNIA ,,WACLAW"
IMG_7480 - DAWNA KOPALNIA ,,WACLAW"-NĚJAKEJ ZOUFALEC TU ŠROTIL Z KONSTUKČNÍHO BETONU ROXORY-ŠÍLENÁ PŘEDSTAVA
IMG_7481 - DAWNA KOPALNIA ,,WACLAW"
IMG_7485 - DAWNA KOPALNIA ,,WACLAW"
IMG_7487 - DAWNA KOPALNIA ,,WACLAW"
IMG_7492 - Walim leží v severozápadní části Sovích hor (Gory Sowie). Tento region byl svědkem tajemného projektu Hitlera, jehož stopy sem až do dnešní doby přivádějí milovníky historie.
IMG_7500 - Na území Sovích hor prováděli Němci od roku 1943 na rozkaz Hitlera s ohromným rozmachem velkoryse plánované stavební práce ukrývané za kryptonymem „Riese“ (Obr/Olbrzym). Nebyly plně uskutečněny, zanechaly však po sobě řadu podzemních komplexů a pozemních staveb, které doposud zahaluje mlha tajemství. Není známo jejich určení, zda to měly být podzemní průmyslové nebo zkušební závody, či podzemní hlavní velící stan.
IMG_7504 - WALIM
IMG_7508 - WLODARZ-DALŠÍ BUDOVANÁ PODZEMNÍ FABRIKA
IMG_7526 - WLODARZ-VODNÍ PLAVBA
IMG_7527 - WLODARZ-VODNÍ PLAVBA
IMG_7537 - WLODARZ-VODNÍ PLAVBA
IMG_7538 - WLODARZ-VODNÍ PLAVBA
IMG_7542 - KASÍNO SS
IMG_7543 - KASÍNO SS
IMG_7544 - Podzemní město Gluszyca–kopmlex Osowka
IMG_7547 - Podzemní město Gluszyca - Komplex Osowka, které můžeme najít ve Walbrzyském okresu, je nejzajímavějším a nejdelším zpřístupněným komplexem postaveným v Sovích horách (Gory Sowie).
IMG_7548 - Práce na tomto projektu, které byly zahájeny v druhé polovině roku 1943, vedly ke vzniku ohromného systému betonových chodeb, výztuží a hal. Cíl prací byl přísně střežen. Jedni soudí, že to měl být tajný hlavní stan Adolfa Hitlera. Jiní zase tvrdí, že byly stavěny haly pro podzemní zbrojařské závody pro výrobu tajné zbraně.„Osowka“ je poslední a nejvelkolepěji rozestavěný hlavní stan Hitlera na Dolním Slezsku.
IMG_7555 - Podzemní město Gluszyca–kopmlex Osowka
IMG_7567 - Podzemní město Gluszyca–kopmlex Osowka
IMG_7570 - Podzemní město Gluszyca–kopmlex Osowka
IMG_7571 - Podzemní město Gluszyca–kopmlex Osowka
IMG_7591 - Podzemní město Gluszyca–kopmlex Osowka
IMG_7603 - PODZEMNÍ OBJEKT ,,GONTOVA"
IMG_7605 - PODZEMNÍ OBJEKT ,,GONTOVA"
IMG_7606 - PODZEMNÍ OBJEKT ,,GONTOVA"
IMG_7608 - BETONOVÉ OPEVNĚNÍ
Obsah pokračuje za reklamou
Pokračujte dolů pro další obsah
Album zobrazuje pouze fotky a videa ( z ). - zrušit filtraci.

Odstranění fotek a videí z alba

Vyberte všechny fotky či videa, které chcete smazat a potvrďte akci.

Název

BURÁNCI V POLSKU-3.DÍL

Popis

A máme tu třetí sadu foteček z našeho vejletu-tentokrát KOLOROWE JEZIORKA KOŁO WIEŚCISZOWIC,oblast KOWARY,kde probíhala těžba uranu a GÓRY SOWIE-jež je fascinující území kde se nachází hromada činných i opuštěných dolů a podzemní fabriky z 2.sv.války a mrak různých jiných zajímavostí.No materiálu z této akce mám mnoho, tak ještě bude vzápětí následovat díl čtvrtý :-) .

Období

duben 2011

Statistiky

  • 161 fotek
  • - zobrazení
  • 1 se líbí

Nastavení

Veřejné album

Vidí všichni lidé.

Přístupné pouze pro 18+

Vidí pouze lidé, kteří potvrdí svou plnoletost pro zobrazení obsahu 18+.

Skryté album

Vidí pouze lidé, kteří znají přesnou adresu alba.

Zakódované album

Vidí pouze lidé, kteří zadají kód, který nastavíte.

Nahlásit album
Reklama

Další alba autora

Podobná alba

Pokračujte v prohlížení

Jestli se vám album líbí...

Přihlásit se na Rajče Prohlédnout
znovu

Také album můžete sdílet

Spustit prezentaci Zastavit
TIP Změny uložíte také pokračováním na další fotku či video a zrušíte je klávesou ESC.
Přidejte do popisu štítky (např. #svatba #cestování) a fotkuvideo tak objeví více lidí.
BURÁNCI V POLSKU-3.DÍL
Komentáře Přidat